آموزش django

آموزش django

وب سایت های طراحی شده با django

وب سایت های طراحی شده با django همانطور که می دانید جانگو django یکی از فریم ورک های بسیار پرکاربرد در طراحی سایت می باشد فرم ورک django تحت پایتون نوشته شده است به این دلیل می توان این فریم ورک را یک فریم ورک همه کاره بسیار آسان و کارآمد نامید! اگر شما برنامه […]